บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

"การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน"

รูปภาพ
 "การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2562 "

ภาพกิจกรรม KM- การจัดการความรู้ WILL คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รูปภาพ
ภาพกิจกรรม การจัดการความรู้ WILL คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี