หลักสูตรแบบ WIL

“หลักสูตรแบบ Work Integrated Learning (WIL)” 


- คำนำ-WIL

- สารบัญ-WIL

- คู่มือทำหลักสูตร WIL

- บรรณานุกรม

👉การจัดการความรู้ด้านการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องแนวทาง เพื่อพัฒนาการขอตําแหน่งทางวิชาการ คลิก


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ